varakahjude hindamine

Thursday, December 16, 2010

Soojustamine ja sisekliimaValede soojustusmaterjalide asjatundmatu paigaldamine rikub eluruumide sisekliima ja põhjustab hoone konstruktsioonidele tõsiseid niiskuskahjustusi.

Erinevalt kivimajadest võib puidust hoonet soojustada nii seest kui ka väljastpoolt, kuid ka siis tuleb teatud ohte silmas pidada. Kui puitmaja on väljastpoolt kaetud aurutõkkekilega,võib seestpoolt soojustamine samuti niiskuskahjustusteni viia.
Erinevate soojustustoodete hulgas valikut tehes näeme, et tihedamad materjalid on üldjuhul suurema soojusjuhtivusega.Mineraalvillade puhul on aga nimetatud seaduspärasuses olulisi erandeid, mida maja soojustamisel tuleb silmas pidada.
Seinte soojustamiseks tuleb eelistada villatooteid mahumassiga üle 19 kg/m3. Kergvilla probleem on selles, et teatud mahumassist allpool hakkab infrapunane kiirgus, mis omab suurt osatähtsust soojaülekandes,hõredast materjalist läbi paistma.
Teine negatiivne efekt kergvillade seintes kasutamise puhul on, et villa sees hakkab õhk soojemal poolel tõusma ja külmemal langema,hoone sisepinda tugevalt jahutades.
Kolmanda ebasoovitava mõjuna kipub seina paigutatud kergvill aja möödudes vajuma, tekitades seina ülaossa külmasillad, mida on hiljem väga kulukas täita, sest sein tuleb lõhkuda.
Mineraalvillade puhul piisab kondensaadi tekkeks vaid mõnesajast grammist veest. Seepärast peab mineraalvillaga soojustatud hoone sees kindlasti olema hoolikalt paigutatud aurutõke.
iNeedSell.com - complimentary internet classifieds. A website to Buy, Advertise and Trade

http://www.myspace.com/vunts/blog?bID=539725869

http://www.esten.ee/                                                       tel . 5039015

Thursday, December 9, 2010

kortermaja küttesüsteemi kaasajastamine

Kortermajades on küttesüsteemide põhiprobleem selles, et küttesüsteemid ei ole reguleeritavad,puuduvad tasakaalustusventiilid püstikutel ja reeglina puuduvad funktsioneerivad reguleerventiilid küttekehadel.Nii ei ole sageli võimalik kindlustada küttekehadele ja püstikutele ettenähtud soojuskandja vooluhulkasid.
Kuna küttekehade pinnad  ja soojuskaod ei ole paljudes tüüpmajades vastavuses on paratamatud ruumitemperatuuride olulised erinevused. Olukorras kus küttesüsteem on renoveerimata,kaasneb näiteks katuse või otsaseina soojustamisega eelkõige vastavalt ülemise korruse  või otsaruumide sisetemperatuuri tõus,saadav soojuse sääst jääb aga peaaegu märkamatuks.
Järelikult lisaks püstikute tasakaalustamisele on tavaliselt vaja ka küttekeha ühendussõlm reguleerivaks muuta.
Püstikute tasakaalustamine on küttesüsteemi esimene etapp.Selleks paigaldatakase ja seadistatakse tasakaaluventiilid tagasivoolu püstikutel,reeglina vahetatakse välja ka pealevoolupüstikute sulgeventiilid.Saavutatav soojuse sääst on  tavaliselt
1-6 %.Samuti on oluline soojustarbimise mõõtmine,mis annab positiivse efekti soojavee kulude osas.
Küttesüsteemi avarii ennetamine
Hoone sisevõrgu hooldus peab tuginema süsteemi regulaarsele ülevaatamisele
1- 2 korda aastas,mille tulemusena tuleb jälgida,et ei oleks tilkumisi ega niiskumist. Lekkeohtlikud on keevisühendused  seintes ja lagedes läbimineku kohad.  Lekkekohtade väljaselgitamiseks on vaja jälgida veekulu statistikat.Kui arvesti pidevalt liigub,võib eeldada leket.
Lekke avastamiseks on vaja püstik  parandamiseks avada.Hoone soojavee varustussüsteem toimib nõuetekohaselt,kui segistikraani avamisel tuleb koheselt vesi 50 -55 C,kuid mittte üle 65 C. 
     
iNeedSell.com - complimentary internet classifieds. A website to Buy, Advertise and Trade

http://www.myspace.com/vunts/blog?bID=539725869

http://www.esten.ee/                                                       tel . 5039015